Yazar: admin

Burak Cop

Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle vergi üzerine düşünceler

Burak Cop İkinci Yüzyıl Dergi – Temmuz-Ağustos 2022 Vergi adaletsizliği ülkemizdeki tek adam rejiminin ekonomi-politiğinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dünyada politika faizini indiren yegâne merkez bankası olması suretiyle Türk lirasının değeri kasten düşürüldü. Halen de düşüş devam ediyor. Bu beceriksizlik ya da liyakatsizliğe bağlı bir hatadan değil, kasıtlı olarak…
Devamı

Rusya’nın Ukrayna Saldırısı ve Uluslararası Hukuk

Burak Cop Siyasal Paradigmalar – 20 Mart 2022 Birleşmiş Milletler (BM) devletlerin güç kullanımını yasaklar. Bu yasağın iki istisnası vardır: Meşru müdafaa ve uluslararası barış ve güvenliğin temini için BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) onayıyla kolektif güç kullanımı. Uluslararası hukukun ulusal hukuk düzenlerinden farkı, kuralları dayatacak merkezi bir otoritenin yokluğu ve kuralları ihlal edenlere karşı yaptırım…
Devamı

Rusya’nın Ukrayna Saldırısına Retrospektif Bir Bakış

Burak Cop Siyasal Paradigmalar – 18 Mart 2022   Ünlü tarihçi Yuval Noah Harari 6 yıl önce yayınlanan Homo Deus kitabında savaşların sonunun yakın olduğunu müjdelemekteydi. 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren savaşlar, geçmiş yüzyıllar hatta binyıllara göre seyrekleşmiştir: “Kadim tarım toplumlarında tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 15’i insanlar arasındaki şiddetten kaynaklanırken, 20. yüzyılda ölümlerin sadece yüzde…
Devamı

Milletin vekillerini millet seçsin, peki nasıl?

Burak Cop İkinci Yüzyıl Dergi – Eylül-Ekim 2021 CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir yılı aşkın süredir çeşitli platformlarda “milletin vekilini millet seçsin” diyerek, olası bir iktidar değişikliği sonrası adil ve katılımcı bir seçim sistemine geçileceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Önümüzdeki dönemde seçim sistemi reformunun muhalefet bileşenleri tarafından yoğun biçimde ele alınacağını öngörerek, tartışmalara…
Devamı

Türkiye’de seçim sisteminin tarihsel evrimi

Burak Cop İkinci Yüzyıl Dergi – Eylül-Ekim 2021 Seçim sistemi siyaset bilimi yazınında kısaca “oyları sandalyelere tercüme etme metodu” olarak tanımlanır. Partiler arasındaki oy dağılımının meclisteki sandalye dağılımına yansıtan en önemli prizma hesaplama formülüdür. Kazananın her şeyi aldığı basit çoğunluk sistemi, iki turlu çoğunluk sistemi, sıralamalı çoğunluk sistemi yahut nispi (orantısal) temsilin bölmeli, kotalı ya…
Devamı

Akademik özgürlükler halk için lüks mü, yaşamsal mı?

Burak Cop İkinci Yüzyıl Dergi – Mayıs 2021 Türkiye tarihinde üniversiteler dönem dönem iktidarların baskıcı uygulamalarına maruz kaldı. Akademik özgürlüklerin ve bunlarla sıkı sıkıya bağlı olan üniversite özerkliğinin hedef alınmasının nedeni, üniversitenin, toplumda özgür ve eleştirel düşünceyi besleyen başlıca kaynak olmasıdır. Gerek darbe yönetimlerinin gerekse iktidara sandık yoluyla gelip zamanla otoriterleşen iktidarların, üniversiteleri zapturapt altına…
Devamı

İkinci Meclis İhtiyacı

Burak Cop Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu – 7 Mart 2021 Türkiye’de muhalefetin 2017 referandumundan beri “güçlendirilmiş parlamenter sistem” diye formüle ettiği yeni anayasa arayışı bir süredir Cumhur İttifakı’nın da gündeminde. Partiler arasındaki siyasi manevraların ne olacağından bağımsız olarak, muhalefetin, arzu ettiği anayasal düzeni detaylandırması gerekiyor. Bu yönde çalışmalar sürüyor. Söz gelimi CHP, kendi bünyesinde özel…
Devamı

Türkiye’de Halkçılık 1960-1980

Burak Cop Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu – 5 Şubat 2021 27 Mayıs ihtilaliyle beraber Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme modeline geçilmesi ve bu modelin toplumun geniş kesimlerini örgütlenmeye, siyasallaşmaya ve ulusal gelirden daha fazla pay almaya sevk etmesi siyasetteki halkçılık anlayışını da kökten değiştirdi. Günümüzdeki sol popülizmin dönem koşullarındaki versiyonu olarak görebileceğimiz 1960-80 halkçılığı, Tek Parti…
Devamı

Dünyada ve Türkiye’de Tarihsel Halkçılık

Burak Cop Siyasal Paradigmalar Düşünce Platformu – 10 Ocak 2021 Dünya’da ve Türkiye’de Tarihsel Halkçılık Günümüzde popülizm denildiği zaman zihinlerde oluşan imge ile 19. Yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başındaki halkçı, yani popülist hareketler arasında büyük bir farklılık bulunuyor. Bu farklılık o kadar ileri bir düzeyde ki, sözlük anlamı itibariyle bire bir popülizme karşılık geldiği…
Devamı

Olası seçim sistemi değişikliği ve siyasi sonuçları

Burak Cop Diken – 5 Ağustos 2020 Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında siyasi gündemin en önemli konu başlıklarından biri olan Milletvekili Seçimi Kanunu’ndaki olası değişiklikler Temmuz’da geri plana düştü. Ancak 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla konunun olgunlaştırılmış bir şekilde yeniden gündeme getirilmesi olasıdır. Hem AKP hem de MHP’nin çıkarlarına hizmet edecek bir sistemi tasarlamanın zorluğundan ve…
Devamı